Kde práve ordinujem?

Teraz neordinujem
Najbližšie: Veľké Úľany, zdravotné stredisko 07:30 - 12:00

Informácie pre pacientov

OZNAM: - Doporučujem pacientom, aby si vyžiadali termín na vyšetrenie vopred najlepšie na e-mailovej adrese. Predpis liekov žiadajte na emailovej adrese jozef.valkar@gmail.com alebo cez formulár na webe s názvom e-recept. Až po predpísaní Vám pošlem odpoveď -recept je odoslaný. Časté telefonovanie počas ordinácie vyrušuje pri vyšetrovaní. Ďakujem.

  Žiadosť o recept

  Vyplnením formuláru zasielate všetky údaje a prílohy do emailovej schránky MUDr. Valkára.

  Údaje o pacientovi
  Kontakt
   Žiadosť o vyšetrenie

   Po odoslaní tejto Vašej žiadosti o vyšetrenie na e-mail MUDr. Valkára Vám lekár určí termín Vášho vyšetrenia.
   Vašou žiadosťou sa lekár bude zaoberať v pracovný deň po 17:00 hod.

   Údaje o pacientovi
   Kontakt


    Požiadať o radu

    Vyplnením formuláru zasielate všetky údaje a prílohy do emailovej schránky MUDr. Valkára.

    Údaje o pacientovi
    Kontakt


     Žiadosť o recept

     Vyplnením formuláru zasielate všetky údaje a prílohy do emailovej schránky MUDr. Valkára.

     Údaje o pacientovi
     Kontakt
      Žiadosť o vyšetrenie

      Po odoslaní tejto Vašej žiadosti o vyšetrenie na e-mail MUDr. Valkára Vám lekár určí termín Vášho vyšetrenia.
      Vašou žiadosťou sa lekár bude zaoberať v pracovný deň po 17:00 hod.

      Údaje o pacientovi
      Kontakt


       Požiadať o radu

       Vyplnením formuláru zasielate všetky údaje a prílohy do emailovej schránky MUDr. Valkára.

       Údaje o pacientovi
       Kontakt


       MUDr. Jozef Valkár – lekár

       je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore detské lekárstvo. Po ukončení štúdií získaval cenné skúsenosti na detských oddeleniach NSP Handlová, NSP Skalica a NSP Galanta. V rámci tohto obdobia absolvoval atestáciu 1. stupňa v odbore pediatria. Od roku 1984 pracuje nepretržite v detskej ambulancii Jelka a od roku 1995 pracuje ako neštátny lekár. V ambulancii Kráľová pri Senci poskytoval zdravotnú starostlivosť od roku 1995. Od roku 2020 ukončil prevádzku ambulancie v Kráľovej pri Senci a poskytuje zdravotnú starostlivosť iba v ambulancii Jelka a v ambulancii Veľké Úľany.

       Lekárska fakulta Univerzity Komenského

       odbor detské lekárstvo

       Absolvovaná atestácia 1. stupňa v odbore

       pediatria – deti do 18 rokov

       Absolvovaná atestácia 2. stupňa dorastové

       lekárstvo – do 28 rokov

       Zmena právnej formy ambulancie na VALSON s.r.o.

       - 01.08. 2014

       Ordinačné hodiny

       Veľké Úľany, zdravotné stredisko
       Pondelok 07:30 - 08:00 – odbery krvi
       08:00 – 12:00 – chorí pacienti
       Utorok 07:30 - 08:00 – odbery krvi
       08:00 – 10:00 – chorí pacienti
       10:00 - 12:00 – poradňa pre objednané deti
       Streda 13:00 - 16:00
       Štvrtok 07:30 - 08:00 – odbery krvi
       08:00 – 10:00 – chorí pacienti
       10:00 - 12:00 – poradňa pre objednané deti
       Piatok 12:00 - 15:00
       Jelka, zdravotné stredisko
       Pondelok 13:00 – 16:00 – chorí pacienti
       Utorok 13:00 - 15:00 – chorí pacienti
       15:00 - 17:00 – poradňa pre objednané deti
       Streda 07:30 - 08:00 – odbery krvi
       08:30 – 11:00 – chorí pacienti
       Štvrtok 13:00 - 16:00 – chorí pacienti
       Piatok 07:30 - 08:00 – odbery krvi
       08:30 – 11:00 – chorí pacienti
       Kam ísť na pohotovosť po skončení ordinačných hodin?

       Pre nových pacientov

       Navštívte ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast
       VALSON s.r.o. kedykoľvek počas ordinačných hodín s platnou
       kartičkou poistenca.

       — Lekárska starostlivosť pre deti a dorast od 0 do 28 rokov

       — Vyplníme s Vami dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

       — Zariadime prenos Vašej zdravotnej dokumentácie

       Registrovaným pacientom ambulancie VALSON s.r.o. sa stávate od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po podpise dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s ambulanciou VALSON s.r.o. za podmienky, že Váš predchádzajúci lekár k tomuto dátumu doručí Vašu zdravotnú dokumentáciu ambulancii VALSON s.r.o.

       Všeobecná zdravotná poisťovňa
       Union
       Dôvera